IZOLARE POD CASA

IZOLARE POD CASA

Disponibil
Domenii de utilizare:: ,

 

IZOLARE POD CASA

 

IZOLARE POD CASA cu PERLIT IZO-PER 2 – Simbol :  EPA EN 14316-1-LD (40 – 65) – PS(0-2)

Perlit expandat 100%, din roca naturala, lipsit de substante organice, aspect granular, cu structura poroasa, culoare alb-gri, excelent termoizolant, netoxic, necombustibil, nu putrezeste, nu polueaza solul, nu se degradeaza in timp nici prin actiunea factorilor atmosferici

Produsul poate contine, maxim 2% din volum, roci naturale, inerte, neexpandate.

 

DOMENII DE APLICARE RECOMANDATE IN CONSTRUCTII: – izolare pod casa ;  – termoizolatii granulare, uscate (umpluturi granulare, uscate, termoizolante) fara rol portant, rezistente la temperaturi extreme de -2000C si +8500C utilizate pentru umplerea peretilor si planseelor cu structuri inchise prin placare ; ; – agregat in mortare de tencuiala usoara si de preparare umeda a umpluturilor de tipul perlitului stabilizat termoizolant (PST), permeabil la vapori, cu caracteristici fonice imbunatatite ;.

 

CARACTERISTICI : Aspect – produs granular cu structura poroasa ; Culoare – alb gri; Densitate in gramada in stare indesata:  max 65 Kg/m3 ( SR EN 1097 – 3/2002); Granulometrie:   0 – 2 mm ( SR EN 933 – /2002 ); Conductivitatea termica:  max 0,044 W/m K ( SR EN 12667/2002 ); – Umiditate la livrare:     max  1% ( SR EN 1097 – 6 /2002) ; – Rezistenta la strivire : min. 0,0012  N/mm2 ( SR EN 13055-1/2003) ;- Clasa de reactie la foc A1 ( Decizia comisiei 96/603/CE modificata prin Decizia 2000/605/CE ) – nu arde si nu emana gaze sau fum in caz de incediu,continut de substante organice 0,95% (SR EN 13820 :2004), coeficientul de transmise a vaporilor de apa 5 (SR EN ISO 12572 :2003), capacitatea hidrofoba 68 ml (SR EN 13820-1 :2004)

 

DEPOZITARE: – In ambalaj original nedeschis, ferit de umiditate, in stive cu inaltimea maxima de 2,5 m.

 

AMBALAJ: – Sac 0,10 m3 -Volumul inscris pe ambalaj se verifica prin masurare in stare afanata si uscata conform SR EN 14316-1/2005 –  prescriptiile de determinare a densitatii.

 

VALABILITATEA PRODUSULUI: Caracteristicile perlitului expandat sunt garantate pe o perioada nedefinita daca este depozitat in urmatoarele conditii : in ambalajul original inchis si nedeteriorat, in depozite inchise ce asigura o protectie foarte buna la umezeala,  in stive de maxim 2 m inaltime, fara greutati de alta natura asezate peste saci.

 

IZOLARE POD CASA – TERMOIZOLATIE GRANULARA IZO-PER 2 PENTRU CASE CU PERETI-SILOZ (CPS)Agrement tehnic 001SI-03-117-2023– este un material granular denumit PERLIT IZO-PER 2, cu un excelent efect termoizolant, utilizat pentru umplerea peretilor si planseelor realizate cu elemente structurale din lemn.

 

Constructiile cu pereti-siloz (CPS) – sunt acele constructii  realizate cu scop rezidential sau industrial, la care  peretii sunt constituiti din recipiente (incinte) separate sau comunicante, cu forme geometrice diverse, ancorate pe structuri de rezistenta sau cu structuri de rezistenta inserata,  umplute cu materiale granulare, ce curg prin cadere gravitationala la incarcarea peretilor, asemanator procesului de umplere a silozurilor de depozitare a materialelor granulare sau pulverulente

Domenii de utilizare : MATERIALUL GRANULAR PERLIT IZO-PER 2 se utilizează pentru asigurarea unei performanțe termice ridicate în cazul construcțiilor realizate utilizând sistemul structural cu pereți structurali din panouri din lemn realizate atât în sistemul de tip „platformă”, la care montanții sunt întrerupți pe verticală în dreptul planșeelor, cât și în sistemul de tip „balon”, sistem care prevede o continuitate pe verticală a montanților pe toată înălțimea construcției. Perlitul IZO-PER 2 se utilizează pentru realizarea stratului de izolație termică la elementele anvelopei construcțiilor civile noi realizate utilizând panourile structurale din lemn. De asemenea, se poate utiliza și la reabilitarea clădirilor existente pentru izolare pod casa,  pentru a îmbunătăți performanțele termice ale acestora. Materialul granular se dispune manual în cavitățile create atât în plan vertical, cât și în plan orizontal prin dispunerea elementelor liniare din lemn si a celor de suprafață cu rol de placare. Termoizolația din perlit IZO-PER 2 se utilizează pentru toate elementele clădirilor care sunt realizate utilizând structura de rezistență formată din pereți și planșee din panouri din lemn. Se recomandă ca pe suprafața caldă a elementelor anvelopei să fie utilizată o membrană cu rol de barieră de vapori și suplimentar la elementele de suprafață care sunt utilizate la realizarea acoperișului trebuie să fie montată o membrană cu rol de difuzie pe suprafața rece. Materialul granular nu se utilizează în locuri expuse precipitațiilor sau în contact direct cu solul. Soluția se poate utiliza atât în sistemul de realizare prefabricată a panourilor în fabrică, cât și în sistemul de realizare completă pe șantier. Soluția se utilizează atât pentru elementele perimetrale, cât și pentru cele interioare (care separă un spațiu încălzit de unul neîncălzit).Produsul se aplică numai ca urmare a unui proiect de execuție întocmit cu respectarea cerințelor impuse prin legea 10/1995, varianta consolidată, a reglementărilor tehnice în vigoare în România și a prevederilor tehnice ale producătorului.

Calitaţi speciale : Produsul îndeplinește cerințele esențiale ale Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare privind calitatea în construcții.

Produsul nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea clădirilor. Stratul granular este stabil dimensional în timp până la temperaturi de 500ºC.Perlitul se încadrează în clasa de reacție la foc A1(C0) conform Anexa 1 din ordinul comun al MTCT și MAI 1822/394 din 2004, cu completările ulterioare. Produsul nu conține substanțe potențial cancerigene, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător. Produsul nu este clasificat ca produs periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

La utilizarea acestui produs se respectă condițiile impuse prin legislația în domeniu și anume: Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006, Legea Protecției Mediului nr. 265/2006, OUG 92/2021 privind abrogarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare.

La izolare pod casa perlitul IZO-PER 2 ofera siguranta si accesibilitate in exploatare ca urmare a îndeplinirii condițiilor impuse produsului privind caracteristicile fizico-mecanice și respectarea instrucțiunilor de punere în operă. Pentru MATERIALUL GRANULAR IZO-PER 2 nu au fost efectuate încercări pentru determinarea caracteristicilor privind protecția la zgomot dar in literature de specialitate perlitul expandat este cunoscut ca un material care poate reduce disconfortul fonic. Utilizarea perlitului IZO-PER 2 conduce la creșterea performanțelor energetice ale clădirilor realizate cu panouri structurale verticale și panouri orizontale cu rol de diafragmă realizate din elemente din lemn. Stratul de perlit expandat IZO-PER 2 îndeplinește rolul de izolare termică, acest material având o conductivitate termică de 0,044 W/mK. Durata de viață a stratului granular din perlit expandat IZO-PER 2 este estimată la 25 ani, în condițiile în care sunt respectate, în totalitate, prevederile din instrucțiunile PROCEMA PERLIT SRL. Caracteristicile perlitului expandat sunt garantate de producător pe o perioadă nelimitată de timp dacă este depozitat în următoarele condiții :-în ambalajul original închis și nedeteriorat; -în depozite închise, ce asigură o protecție foarte bună la umezeală;-în stive de maxim 2,5 m înălțime, fără greutăți de altă natură așezate peste saci. După punerea în operă, materialul granular IZO-PER 2 nu necesită întreținere.

Proprietati : Aspect – produs granular cu structura poroasa ; Culoare – alb gri; Densitate in gramada in stare indesata:  max 65 Kg/m3 ( SR EN 1097 – 3/2002); Granulometrie:   0 – 2 mm ( SR EN 933 – /2002 ); Conductivitatea termica:  max 0,044 W/m K ( SR EN 12667/2002 ); – Umiditate la livrare:     max  1% ( SR EN 1097 – 6 /2002) ; – Rezistenta la strivire : min. 0,0012  N/mm2 ( SR EN 13055-1/2003) ;- Clasa de reactie la foc A1 ( Decizia comisiei 96/603/CE modificata prin Decizia 2000/605/CE ) – nu arde si nu emana gaze sau fum in caz de incediu,continut de substante organice 0,95% (SR EN 13820 :2004), coeficientul de transmise a vaporilor de apa 5 (SR EN ISO 12572 :2003), capacitatea hidrofoba 68 ml (SR EN 13820-1 :2004)

Instructiuni de punere in opera: Punerea în operă a MATERIALUL GRANULAR IZO-PER 2, la izolare pod casa, ca strat de izolație termică la clădirile realizate din panouri structurale din lemn, se face conform instrucțiunilor producătorului, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare specifice acestui tip de lucrări, fără dificultăți particulare, într-o lucrare de precizie normală. Pentru realizarea stratului de termoizolație din perlit expandat IZO-PER 2 trebuie luate în considerare următoarele condiții de aplicare:-umplerea panourilor de pereți și planșee cu perlit se realizează manual și se va efectua după executarea celorlalte lucrări de construcții și instalații care pot deteriora materialul;-produsul nu trebuie expus intemperiilor și nu poate fi aplicat în contact direct cu solul;

În cazul panourilor pentru pereți, realizarea termoizolație din material granular IZO-PER 2 se poate face după aplicarea următoarelor elemente:-membrană cu rol de hidroizolație (dispusă pe elementul pe care se face montajul panoului);-talpă de trasare;-talpă inferioară;-talpă superioară;-centură;-montanți;-traversă;-membrană cu rol de barieră de vapori;-bandă adezivă cu putere mare de lipire;-OSB 3 cu cant drept sau cu nut și feder cu grosime de minim 12 mm (cu rol de placare structurală);-rigle exterioare suport pentru stratul suplimentar de termoizolație (în situațiile de proiectare higrotermică în care se impune suplimentarea stratului de termoizolație dintre montanți);-placă colaborantă din gips-carton cu o grosime de 12,5 mm dispusă la exteriorul riglelor;-în cazul în care există deschideri pentru ferestre și uși se prevăd și elemente liniare cu rol de buiandrug;-elemente metalice de fixare (capse, șuruburi autoforante, cuie);-ancore metalice de răsturnare și de forfecare.În funcție de tehnologia de realizare a structurii, umplerea panourilor cu perlit IZO-PER 2 se poate face pe șantier sau în fabricile de prefabricare a perlitului. În cazul în care se optează pentru o umplere la fața locului, talpa superioară și centura se montează după realizarea stratului de termoizolație.Suprafața de finisaj de la interiorul clădirii se realizează conform cerințelor utilizatorului și a echipei de proiectare. Se recomandă realizarea unui spațiu tehnic prin montarea de elemente metalice dispuse pe placa de OSB 3, peste care se prevăd plăci din gips-carton cu o grosime de 12,5 mm. De asemenea, suprafața exterioară de finisaj se realizează conform proiectului tehnic și se recomandă utilizarea unei soluții care să permită transferul de vapori de la interior spre exterior. Pentru panourile de planșeu înainte de dispunerea materialului granular IZO-PER 2 cu rol de izolare termică trebuie montate următoarele elemente:-OSB 3 cu cant drept sau cu nut și feder cu grosime de minim 22 mm (cu rol de placare structurală);-membrană cu rol de barieră de vapori;-bandă adezivă cu putere mare de lipire;-grinzi din lemn;-rigle exterioare suport pentru stratul suplimentar de termoizolație.După montarea acestor elemente se dispune materialul granular IZO-PER 2 cu rol de izolare termică, etapă urmată de realizarea placării pe fața rece a panoului. Se recomandă ca această placare să fie realizată utilizând plăcile de tip DHF permeabile la vapori. În cazul în care panourile se dispun pentru a îndeplini rolul de acoperiș, în funcție de tipul de acoperiș, se vor prevedea elemente suplimentare pentru realizarea învelitorii. Panourile structurale pentru planșee se pot realiza în sistem prefabricat sau pe șantier.De asemenea, panourile de planșeu se pot utiliza și la interiorul clădirii pentru a realiza anvelopa termică (pentru a separa un spațiu cald de unul rece). Panouri de planșeu se pot utiliza și pentru realizarea soluției tehnice de placă pe sol prin dispunerea acestor pe grinzile de soclu. În acest caz, se vor păstra aceleași straturi și se vor prevedea straturi suplimentare de hidroizolație dispuse între elemente din beton armat și panouri și la intradosul plăcii de OSB 3 se va aplica o peliculă hidroizolantă. De asemenea, stratul de DHF se va înlocui cu o placare din OSB 3 cu o grosime de minim 18 mm. Atât în cazul panourilor pentru pereți, cât și a celor pentru planșee după etapa de umplere cu perlit, cu ajutorul unui ciocan de cauciuc se vor induce vibrații în panouri prin batere. Această etapă este necesară pentru așezarea uniformă a stratului de perlit în interiorul elementelor de suprafață. Panourile permit înglobarea rețelelor electrice, de apă, încălzire sau canalizare. Pentru montarea panourilor este nevoie ca înainte de montaj să fie realizate elementele de fundare.care trebuie să respecte reglementărilor tehnice aflate în vigoare la data realizării construcției în România. De asemenea, secțiunile elementelor structurale, caracteristicile acestor și distanța dintre ele se stabilesc prin proiectul tehnic al clădirii. La punerea în operă a perlitului IZO-PER 2 se recomandă utilizarea de mănuși și măști de protecție. Se vor respecta prevederile specifice de securitatea muncii, conform legislației în vigoare.

 

 

2980
Preț produs: 33.32 lei / sac (6-20 saci paletizați)
Preț transport: 305 lei/palet
Preț produs en detail: 52.36 lei / sac (1-5 saci nepaletizați)
Preț transport en detail: 60 lei/sac
*Preturile includ TVA

Prețurile pot fi reduse dacă ne solicitați o ofertă specială pentru cerintelor dvs. (cantitate, localitate de destinatie, forma de ambalare)  folosind FORMULARUL:

Cerere ofertă

 

IZOLARE POD CASA

 

IZOLARE POD CASA cu PERLIT IZO-PER 2 – Simbol :  EPA EN 14316-1-LD (40 – 65) – PS(0-2)

Perlit expandat 100%, din roca naturala, lipsit de substante organice, aspect granular, cu structura poroasa, culoare alb-gri, excelent termoizolant, netoxic, necombustibil, nu putrezeste, nu polueaza solul, nu se degradeaza in timp nici prin actiunea factorilor atmosferici

Produsul poate contine, maxim 2% din volum, roci naturale, inerte, neexpandate.

 

DOMENII DE APLICARE RECOMANDATE IN CONSTRUCTII: – izolare pod casa ;  – termoizolatii granulare, uscate (umpluturi granulare, uscate, termoizolante) fara rol portant, rezistente la temperaturi extreme de -2000C si +8500C utilizate pentru umplerea peretilor si planseelor cu structuri inchise prin placare ; ; – agregat in mortare de tencuiala usoara si de preparare umeda a umpluturilor de tipul perlitului stabilizat termoizolant (PST), permeabil la vapori, cu caracteristici fonice imbunatatite ;.

 

CARACTERISTICI : Aspect – produs granular cu structura poroasa ; Culoare – alb gri; Densitate in gramada in stare indesata:  max 65 Kg/m3 ( SR EN 1097 – 3/2002); Granulometrie:   0 – 2 mm ( SR EN 933 – /2002 ); Conductivitatea termica:  max 0,044 W/m K ( SR EN 12667/2002 ); – Umiditate la livrare:     max  1% ( SR EN 1097 – 6 /2002) ; – Rezistenta la strivire : min. 0,0012  N/mm2 ( SR EN 13055-1/2003) ;- Clasa de reactie la foc A1 ( Decizia comisiei 96/603/CE modificata prin Decizia 2000/605/CE ) – nu arde si nu emana gaze sau fum in caz de incediu,continut de substante organice 0,95% (SR EN 13820 :2004), coeficientul de transmise a vaporilor de apa 5 (SR EN ISO 12572 :2003), capacitatea hidrofoba 68 ml (SR EN 13820-1 :2004)

 

DEPOZITARE: – In ambalaj original nedeschis, ferit de umiditate, in stive cu inaltimea maxima de 2,5 m.

 

AMBALAJ: – Sac 0,10 m3 -Volumul inscris pe ambalaj se verifica prin masurare in stare afanata si uscata conform SR EN 14316-1/2005 –  prescriptiile de determinare a densitatii.

 

VALABILITATEA PRODUSULUI: Caracteristicile perlitului expandat sunt garantate pe o perioada nedefinita daca este depozitat in urmatoarele conditii : in ambalajul original inchis si nedeteriorat, in depozite inchise ce asigura o protectie foarte buna la umezeala,  in stive de maxim 2 m inaltime, fara greutati de alta natura asezate peste saci.

 

IZOLARE POD CASA – TERMOIZOLATIE GRANULARA IZO-PER 2 PENTRU CASE CU PERETI-SILOZ (CPS)Agrement tehnic 001SI-03-117-2023– este un material granular denumit PERLIT IZO-PER 2, cu un excelent efect termoizolant, utilizat pentru umplerea peretilor si planseelor realizate cu elemente structurale din lemn.

 

Constructiile cu pereti-siloz (CPS) – sunt acele constructii  realizate cu scop rezidential sau industrial, la care  peretii sunt constituiti din recipiente (incinte) separate sau comunicante, cu forme geometrice diverse, ancorate pe structuri de rezistenta sau cu structuri de rezistenta inserata,  umplute cu materiale granulare, ce curg prin cadere gravitationala la incarcarea peretilor, asemanator procesului de umplere a silozurilor de depozitare a materialelor granulare sau pulverulente

Domenii de utilizare : MATERIALUL GRANULAR PERLIT IZO-PER 2 se utilizează pentru asigurarea unei performanțe termice ridicate în cazul construcțiilor realizate utilizând sistemul structural cu pereți structurali din panouri din lemn realizate atât în sistemul de tip „platformă”, la care montanții sunt întrerupți pe verticală în dreptul planșeelor, cât și în sistemul de tip „balon”, sistem care prevede o continuitate pe verticală a montanților pe toată înălțimea construcției. Perlitul IZO-PER 2 se utilizează pentru realizarea stratului de izolație termică la elementele anvelopei construcțiilor civile noi realizate utilizând panourile structurale din lemn. De asemenea, se poate utiliza și la reabilitarea clădirilor existente pentru izolare pod casa,  pentru a îmbunătăți performanțele termice ale acestora. Materialul granular se dispune manual în cavitățile create atât în plan vertical, cât și în plan orizontal prin dispunerea elementelor liniare din lemn si a celor de suprafață cu rol de placare. Termoizolația din perlit IZO-PER 2 se utilizează pentru toate elementele clădirilor care sunt realizate utilizând structura de rezistență formată din pereți și planșee din panouri din lemn. Se recomandă ca pe suprafața caldă a elementelor anvelopei să fie utilizată o membrană cu rol de barieră de vapori și suplimentar la elementele de suprafață care sunt utilizate la realizarea acoperișului trebuie să fie montată o membrană cu rol de difuzie pe suprafața rece. Materialul granular nu se utilizează în locuri expuse precipitațiilor sau în contact direct cu solul. Soluția se poate utiliza atât în sistemul de realizare prefabricată a panourilor în fabrică, cât și în sistemul de realizare completă pe șantier. Soluția se utilizează atât pentru elementele perimetrale, cât și pentru cele interioare (care separă un spațiu încălzit de unul neîncălzit).Produsul se aplică numai ca urmare a unui proiect de execuție întocmit cu respectarea cerințelor impuse prin legea 10/1995, varianta consolidată, a reglementărilor tehnice în vigoare în România și a prevederilor tehnice ale producătorului.

Calitaţi speciale : Produsul îndeplinește cerințele esențiale ale Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare privind calitatea în construcții.

Produsul nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea clădirilor. Stratul granular este stabil dimensional în timp până la temperaturi de 500ºC.Perlitul se încadrează în clasa de reacție la foc A1(C0) conform Anexa 1 din ordinul comun al MTCT și MAI 1822/394 din 2004, cu completările ulterioare. Produsul nu conține substanțe potențial cancerigene, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător. Produsul nu este clasificat ca produs periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

La utilizarea acestui produs se respectă condițiile impuse prin legislația în domeniu și anume: Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006, Legea Protecției Mediului nr. 265/2006, OUG 92/2021 privind abrogarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare.

La izolare pod casa perlitul IZO-PER 2 ofera siguranta si accesibilitate in exploatare ca urmare a îndeplinirii condițiilor impuse produsului privind caracteristicile fizico-mecanice și respectarea instrucțiunilor de punere în operă. Pentru MATERIALUL GRANULAR IZO-PER 2 nu au fost efectuate încercări pentru determinarea caracteristicilor privind protecția la zgomot dar in literature de specialitate perlitul expandat este cunoscut ca un material care poate reduce disconfortul fonic. Utilizarea perlitului IZO-PER 2 conduce la creșterea performanțelor energetice ale clădirilor realizate cu panouri structurale verticale și panouri orizontale cu rol de diafragmă realizate din elemente din lemn. Stratul de perlit expandat IZO-PER 2 îndeplinește rolul de izolare termică, acest material având o conductivitate termică de 0,044 W/mK. Durata de viață a stratului granular din perlit expandat IZO-PER 2 este estimată la 25 ani, în condițiile în care sunt respectate, în totalitate, prevederile din instrucțiunile PROCEMA PERLIT SRL. Caracteristicile perlitului expandat sunt garantate de producător pe o perioadă nelimitată de timp dacă este depozitat în următoarele condiții :-în ambalajul original închis și nedeteriorat; -în depozite închise, ce asigură o protecție foarte bună la umezeală;-în stive de maxim 2,5 m înălțime, fără greutăți de altă natură așezate peste saci. După punerea în operă, materialul granular IZO-PER 2 nu necesită întreținere.

Proprietati : Aspect – produs granular cu structura poroasa ; Culoare – alb gri; Densitate in gramada in stare indesata:  max 65 Kg/m3 ( SR EN 1097 – 3/2002); Granulometrie:   0 – 2 mm ( SR EN 933 – /2002 ); Conductivitatea termica:  max 0,044 W/m K ( SR EN 12667/2002 ); – Umiditate la livrare:     max  1% ( SR EN 1097 – 6 /2002) ; – Rezistenta la strivire : min. 0,0012  N/mm2 ( SR EN 13055-1/2003) ;- Clasa de reactie la foc A1 ( Decizia comisiei 96/603/CE modificata prin Decizia 2000/605/CE ) – nu arde si nu emana gaze sau fum in caz de incediu,continut de substante organice 0,95% (SR EN 13820 :2004), coeficientul de transmise a vaporilor de apa 5 (SR EN ISO 12572 :2003), capacitatea hidrofoba 68 ml (SR EN 13820-1 :2004)

Instructiuni de punere in opera: Punerea în operă a MATERIALUL GRANULAR IZO-PER 2, la izolare pod casa, ca strat de izolație termică la clădirile realizate din panouri structurale din lemn, se face conform instrucțiunilor producătorului, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare specifice acestui tip de lucrări, fără dificultăți particulare, într-o lucrare de precizie normală. Pentru realizarea stratului de termoizolație din perlit expandat IZO-PER 2 trebuie luate în considerare următoarele condiții de aplicare:-umplerea panourilor de pereți și planșee cu perlit se realizează manual și se va efectua după executarea celorlalte lucrări de construcții și instalații care pot deteriora materialul;-produsul nu trebuie expus intemperiilor și nu poate fi aplicat în contact direct cu solul;

În cazul panourilor pentru pereți, realizarea termoizolație din material granular IZO-PER 2 se poate face după aplicarea următoarelor elemente:-membrană cu rol de hidroizolație (dispusă pe elementul pe care se face montajul panoului);-talpă de trasare;-talpă inferioară;-talpă superioară;-centură;-montanți;-traversă;-membrană cu rol de barieră de vapori;-bandă adezivă cu putere mare de lipire;-OSB 3 cu cant drept sau cu nut și feder cu grosime de minim 12 mm (cu rol de placare structurală);-rigle exterioare suport pentru stratul suplimentar de termoizolație (în situațiile de proiectare higrotermică în care se impune suplimentarea stratului de termoizolație dintre montanți);-placă colaborantă din gips-carton cu o grosime de 12,5 mm dispusă la exteriorul riglelor;-în cazul în care există deschideri pentru ferestre și uși se prevăd și elemente liniare cu rol de buiandrug;-elemente metalice de fixare (capse, șuruburi autoforante, cuie);-ancore metalice de răsturnare și de forfecare.În funcție de tehnologia de realizare a structurii, umplerea panourilor cu perlit IZO-PER 2 se poate face pe șantier sau în fabricile de prefabricare a perlitului. În cazul în care se optează pentru o umplere la fața locului, talpa superioară și centura se montează după realizarea stratului de termoizolație.Suprafața de finisaj de la interiorul clădirii se realizează conform cerințelor utilizatorului și a echipei de proiectare. Se recomandă realizarea unui spațiu tehnic prin montarea de elemente metalice dispuse pe placa de OSB 3, peste care se prevăd plăci din gips-carton cu o grosime de 12,5 mm. De asemenea, suprafața exterioară de finisaj se realizează conform proiectului tehnic și se recomandă utilizarea unei soluții care să permită transferul de vapori de la interior spre exterior. Pentru panourile de planșeu înainte de dispunerea materialului granular IZO-PER 2 cu rol de izolare termică trebuie montate următoarele elemente:-OSB 3 cu cant drept sau cu nut și feder cu grosime de minim 22 mm (cu rol de placare structurală);-membrană cu rol de barieră de vapori;-bandă adezivă cu putere mare de lipire;-grinzi din lemn;-rigle exterioare suport pentru stratul suplimentar de termoizolație.După montarea acestor elemente se dispune materialul granular IZO-PER 2 cu rol de izolare termică, etapă urmată de realizarea placării pe fața rece a panoului. Se recomandă ca această placare să fie realizată utilizând plăcile de tip DHF permeabile la vapori. În cazul în care panourile se dispun pentru a îndeplini rolul de acoperiș, în funcție de tipul de acoperiș, se vor prevedea elemente suplimentare pentru realizarea învelitorii. Panourile structurale pentru planșee se pot realiza în sistem prefabricat sau pe șantier.De asemenea, panourile de planșeu se pot utiliza și la interiorul clădirii pentru a realiza anvelopa termică (pentru a separa un spațiu cald de unul rece). Panouri de planșeu se pot utiliza și pentru realizarea soluției tehnice de placă pe sol prin dispunerea acestor pe grinzile de soclu. În acest caz, se vor păstra aceleași straturi și se vor prevedea straturi suplimentare de hidroizolație dispuse între elemente din beton armat și panouri și la intradosul plăcii de OSB 3 se va aplica o peliculă hidroizolantă. De asemenea, stratul de DHF se va înlocui cu o placare din OSB 3 cu o grosime de minim 18 mm. Atât în cazul panourilor pentru pereți, cât și a celor pentru planșee după etapa de umplere cu perlit, cu ajutorul unui ciocan de cauciuc se vor induce vibrații în panouri prin batere. Această etapă este necesară pentru așezarea uniformă a stratului de perlit în interiorul elementelor de suprafață. Panourile permit înglobarea rețelelor electrice, de apă, încălzire sau canalizare. Pentru montarea panourilor este nevoie ca înainte de montaj să fie realizate elementele de fundare.care trebuie să respecte reglementărilor tehnice aflate în vigoare la data realizării construcției în România. De asemenea, secțiunile elementelor structurale, caracteristicile acestor și distanța dintre ele se stabilesc prin proiectul tehnic al clădirii. La punerea în operă a perlitului IZO-PER 2 se recomandă utilizarea de mănuși și măști de protecție. Se vor respecta prevederile specifice de securitatea muncii, conform legislației în vigoare.

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top